28/3 2018
I dag packar jag in min utställning som skall öppna på STENHUSET i Surahammar den 7 april. BORTOM YTAN är titeln på utställningen

15/3

Ett helt år har rusat iväg!
Ett omskakande år , insikten om att Människan allt mer börjar förlora sin självbevarelsedrift är allt starkare. Rapporterna om hur Moder Jord alltmer lemlästas, djurarter utrotas, klimatet förändras med naturkatastrofer som följd, länderna rustar med vapen för att besegra vapen, Humanitet ses som en svaghet och fara, den kunskap som mycket gamla folkgrupper hade om våra villkor förr att överleva anses primitiva och förlegade, allt detta får mig att inte ge upp mitt arbete med min lera, mitt försök att ge röst och
närvaro till dem som tystas. Men även mina gestalter i lera behöver högtalare ! Oftast drunknar också deras röster i bruset.
Den 7 april gör jag ett försök att låta dom tala, på STENHUSET , Konsthallen i Surahammar.17/3-17
Nu är min bok tolv dagar gammal.
Och jag sänder den ut i världen!
Den går att beställa genom min E-post: 200 kr + frakt 69 kr marianne.hall@telia.com TITEL: det stora Äventyret - en resa bortom ytan
Jag reser med min lera som fädmedel.


Den 3 mars
Jag v�ntar p� boken, den kommer p� m�ndag den 6 mars!
Det ska bli sp�nnande att h�lla den i mina h�nder, och l�sa den som om det var f�rsta g�ngen.Den 23 februari �r 2017
Det �r s� mycket som h�nder och jag f�rs�ker h�lla balansen.
�r 2016 var ett annorlunda �r ute i v�rlden och i min v�rld.
Fr�mst har jag g�tt in i en process f�r att ber�tta om mitt spr�k i leran genom en bok som f�tt titeln : "det stora �ventyret- en resa bortom ytan". Om ett par veckor kommer den till mig fr�n boktryckeriet. D� skall jag h�lsa den v�lkommen och lotsa den ut i v�rlden. En sp�nnande process.

S�ndag den 24 JANUARI �r 2016 �r jag med p� Ny�rsbrunch
G�teborg ,anordnat av Sculpture Network , DET EUROPEISKA N�TVERKET F�R SKULPT�RER och dom som intresserar sig f�r skulptur.
Jag hoppas kunna vidga mina kontakter och f�rhoppningsvis hitta ett rum f�r mina skulpturer. Dom trivs inte nerpackade i plastl�dor.
Inte heller jag sj�lv f�r luft om jag inte n�r utanf�r min tysta atelje.


DEN 21 NOVEMBER 2015-17 JANUARI 2016
deltar jag p� Skulpt�rf�rbundets jubileumsutst�llning
i RONNEBY KULTURCENTRUM med tre titlar.


Den 25 september 2015

JAG LETAR !
Jag letar efter ett stort rum f�r min n�sta utst�llning!
Jag vet vad jag vill, men inte vad jag f�r resurser till.
Endast i ett samarbete , kan min konst f� rum att h�ras.
Jag letar.Den 10 juli-14 augusti

Jag deltar p� SKULPT�RF�RBUNDETS JUBILEUMSUTST�LLNING 40 �R p� Konstn�rshuset med terracottagruppen D�ENDE F�GEL


Midsommartid 2015

Jag f�rbereder en resa till LONDON d�r jag �r inbjuden av Norska Ambassaden till bokutgivningen om utst�llningen SKULPTUR , som jag deltog i under v�ren. Vi var sjutton skulpt�rer fr�n Norden, varav fyra fr�n Sverige. V�gen b�rjar �ppna sig f�r mig!


SOMMARUTST�LLNING

Gr�ns�� Slotts �ldre konst fr�n 1700-talet och fram�t m�ter
mina skulpturer i en byggnad i Slottsparken.

14 maj -13 september 2015
�ppet:l�rdag,s�ndag/helgdag kl 12-16
Under SOMMAREN 20/6-16/8 �ppet DAGLIGEN kl 12-16
Hemsidan ber�ttar mer www.gronsoo.se

Jag deltar med 16 andra skulpt�rer fr�n Norden p� utst�llningen SKULPTUR i LONDON Den 4 februari-15 maj 2015. Utst�llningen �r ordnad av och visas p� The Royal British Association of Sculptors.


Vernissagedagen 13 maj 2015

VI M�NNISKOR, s� har jag kallat min del i utst�llningen. Det �r m�nga som talar med oss, b�de fr�n v�ggarna och podierna. Alla delar vi i stort samma liv h�r p� planeten, �ven om v�ra villkor ser helt olika ut, d� f�r l�nge sedan och nu. Och vi konstn�rer har gjort helt olika val vad vi vill ber�tta om.
Jag arbetade efter modell, den nakna m�nniskokroppen, i �tta �r. Jag l�rde mig att Se !Jag kunde aldrig avbilda det jag s�g, f�r jag s�g hela tiden tydligare! Jag s�g sk�nheten, den genomborrande allt starkare sk�nheten! Det var detta m�te med modellen som var �ventyret.
Nu arbetar jag p� ett helt annat s�tt, leran har blivit mitt spr�k. Genom spr�ket f�r vi kontakt med verkligheten. Det finns m�nga spr�k. Helen Keller var b�de blind och d�v sedan ett�rs�ldern ,Och utan ett spr�k levde hon i ett kaos. N�r hennes l�rarinna ristade tecknet f�r vatten i hennes handflata samtidigt som hon fick uppleva vattnet i sin hand, fick hon ett teckenspr�k som �ppnade v�rlden f�r henne. I en mycket sv�r situation , n�r jag inte kunde varken tala eller gr�ta gjorde jag ett tecken i leran, jag ropade i leran! Jag hade f�tt ett nytt spr�k, ett spr�k f�r min k�nsla.
Och nu �r det mitt viktigaste spr�k. Att arbeta s� �r att f� ett starkare m�te, b�de med mig sj�lv och den v�rld jag lever i. Ibland leder det till ett raseriutbrott i leran, jag st�r inte ut med vad vi m�nniskor kan g�ra med varandra och naturen. Jag kan k�nna mig som en journalist med leran som kamera. Jag reser snabbt mellan olika v�rldar och ber�ttar vad jag ser.
N�r jag visar mitt arbete g�r jag sj�lv �t sidan. Kanske kan betraktaren l�na min konst f�r sin egen uppt�cktsf�rd. Konsten v�nder sig till den kreativa sidan hos betraktaren som �r medskapare i en dialog med konsten. Det kan beh�vas tid och tystnad och mod, men det finns inget r�tt eller fel i den dialogen.
Det kan bli ett sp�nnande m�te mellan oss m�nniskor, mellan alla som talar genom slottets konst, mina lergestalter och alla som nu tar del av den dialogen.
Marianne Hall
www.mhall.skulptorforbundet.se

...........................................

utst�llning:

SKULPTUR
RBS Galleries LONDON
5 februari-15 maj 2015
Vi �r sammanlagt 17 skulpt�rer fr�n Nordens fem l�nder
hemsida http://rbs.org.uk


Tidig september
Jag v�ntar.
V�ntar p� besked nu snart p� ett par ans�kningar.
Men jag har slutat v�nta svar fr�n dom som inte alls svarar.
Vad �r det som h�nder n�r ingen ger n�got svar n�r jag skriver?!
Jag letar vidare.
Orkar inte sluta leta.En dag i maj �r 2014

Jag s�ker och s�ker ett rum att visa min konst.
Och jag TECKNAR!
Jag har lagt in en ny rubrik p� hemsidan : TECKNINGAR
Kanske �r det meningen att jag skall vila fr�n utst�llning just nu.
Och ARBETA!


L�rdag den 16 november 2013

Skulpt�rf�rbundet med st�d av
M-Magasin, Bonniers tidskrifter, delar ut
2013 �rs Sergelstipendium till
Marianne Hall

F�r skulptural gestaltning d�r livets
sk�rhet och s�rbarhet skildras �msint och
uttrycksfullt. Med stor materialk�nnedom
visar hon p� lerans m�jligheter till det
mest subtila skapande. Med stark integritet
f�rvaltar Marianne Hall en ur�ldrig
skulpturtradition d�r det monumentala
kan rymmas i en hand.

( juryns motivering )


September och fram�ver:
Jag tar g�rna emot bes�k i min atelje.
Ring 08-6402303 eller 070-3761152
f�r att best�mma tid!
V�lkomna!


Jag visar konst i
MARIAKYRKAN ,Sigtuna
Vi M�nniskor, bilder i lera
23 juni -18 augusti
�ppet alla dagar
klockan 9-17
text av MATS SEGNESTAM :

VI M�NNISKOR

Varje �r sedan 1997 � med undantag f�r n�got enstaka �r � har en konstn�r inbjudits att sommartid st�lla ut i Mariakyrkan i Sigtuna. Konstn�rliga uttryck och material har varierat � oljem�lning, akvarell, fotografi, textil, glas, skulpturer i brons, tr�... Tanken har genomg�ende varit att med konstens olika uttrycksmedel gestalta v�ra grundl�ggande existentiella fr�gor.

I �r har Marianne Hall tillfr�gats. Skulpt�r, f�dd och bosatt i Stockholm, arbetar i terracotta.

�Min lera �r mitt spr�k� har hon sagt:
D�rf�r br�nner jag min lera
f�r att spr�ket ska f� liv
och leva i mellanrummet mellan dig och mig

M�nga av hennes skulpturer �r sm� men k�nns monumentala. Det m�ste bero p� att uttrycket i dem �r s� starkt. Alldeles tydligt svarar uttrycket i figurerna mot hennes egna k�nslor n�r hon skapade dem. D�r finns utsatthet, d�r finns raseri mot or�ttvisor och sj�lviskhet, d�r finns b�ner om besinning. Men ocks� en v�djan om f�rst�else och en innerlig �msinthet, k�rlek, omsorg, f�rtr�stan, hopp och stillsam gl�dje.

Fr�n s�rbarhet till styrka.

Fr�n sm�rta till frid.

Om vi ger oss tid att dr�ja inf�r Marianne Halls skulpturer, ger oss tid att ana k�nslan inom den enskilda figuren, d� kan vi spegla v�ra egna upplevelser i skulpturernas uttryck. K�nna v�rt eget f�rh�llningss�tt till andra m�nniskor och till f�reteelser i tillvaron.

Marianne Hall bidrar b�de till begrundan och till stillhet i Mariakyrkan.April , annandag p�sk

Jag f�rbereder ett deltagande med min konst i
Sigtuna Mariakyrka i sommar.
Det har alltid funnits en dialog mellan Ordet, musiken,
tystnaden och konsten i v�ra kyrkor.
Inf�r altaret f�r vi vara utan f�rkl�dnad.


Den f�rsta februaridagen �r 2013

I dag fick jag nycklarna till en liten ateljelokal!
Det ska bli mitt tysta rum d�r nya bilder kan tr�da fram i leran.
Senare kommer jag att bjuda in till �ppen atelje.
Sp�nnande!

Mitten av november �r 2012

Jag letar!
Hur ska jag g� vidare,hur ska alla mina sm� och stora terracottor
och alla teckningar hitta ett rum att andas i ,
och kunna m�ta n�gon att prata med!?
Jag letar!


�ster�kers Konsthall L�nsmansg�rden
visar mina skulpturer
13-28 oktober 2012
�ppet l�rdagar och s�ndagar 12-16

www.osterakerskonsthall.se
..........................................


Galleri Cupido i Stockholm visar mina skulpturer och teckningar
i mars m�nad �r 2012Den f�rsta novemberdagen �r 2010

Jag har nu avslutat min utst�llning p� Karby G�rd i T�by.
Jag arbetar nu fr�mst inf�r en utst�llning p� Galleri Cupido
i Stockholm v�ren 2012.

I november 2009 skrev jag:
Jag har �ntligen kommit ig�ng att arbeta efter min flytt fr�n V�ster�s till Stockholm! Tills vidare f�r jag arbeta hemma i min l�genhet!Jag g�r och hoppas att SVT skall s�nda kortfilmen Kyrie Eleison i repris!Den s�ndes f�rsta g�ngen i januari i �r.

Filmen Kyrie Eleison hade premi�r p� G�teborgs Internationella Filmfestival den f�rsta februari 2007.Den var nominerad till kortfilmspriset Startsladden och gick som f�rfilm till den danska filmen Prague .Filmen visades d�refter p� V�ster�s Konstmuseum tillsammans med en liten utst�llning.
Om intresse finns att se den, kontakta Marianne Hall

KYRIE ELEISON
En film med Marianne Halls skulpturer
...uttryck f�r protest och v�djan, �mhet och omsorg
mitt i v�r tids v�nda...
Produktion: AMANDA FILM AB
Regi och redigering:Lars-Lennart Forsberg
Musik: John Tavener,Bj�rk sjunger
Filmens l�ngd: ca 15 minuter
Regiss�rens ord: Filmen ska g�ra r�ttvisa �t och sammanfatta konstn�rinnans mycket expressiva, engagerande och allm�nm�nskliga bildspr�k. Bilderna skall i stort sett tala f�r sig sj�lva vilket g�r att filmen blir tillg�nglig internationellt oberoende av spr�kgrupp
Regiss�rens hemsida www.amandafilm.se

Se �ven under rubrik Film och Kontakt


Jag tar g�rna emot bes�k f�r att visa min konst s� gott det g�r h�r hemma p� s�der
Jag kan ocks� bes�ka med en mindre eller st�rre utst�llning , eventuellt prata lite och �ven visa kortfilmen Kyrie eleison.